Radon på Nordbygg 13 mars!

Idag håller vi ett föredrag angående åtgärdsalternativ via förhöjda radonhalter i villor och flerbostadshus.

http://www.svenskventilation.se/2018/03/inneklimatscenen-pa-nordbygg-10-13-april-2018/