Radonbidraget för småhus kan sökas från 1 juli 2018!

Nu har regeringen fattat beslut om att återinföra radonbidraget för sanering av småhus. Syftet med bidraget, som kan sökas från och med den 1 juli 2018, är att minska radonhalten i en- och tvåbostadshus.