Sveriges regering har antagit den nya strålskyddsförordningen

Den 4 maj antog Sveriges regering den nya strålskyddsförordningen. Riksdagen har redan tidigare antagit den nya strålskyddslagen enligt propositionen 2017/18:94 goo.gl/b36CiM

Allt detta tillsammans med Strålsäkerhetsmyndighetens nya föreskrifter träder ikraft den 1 juni.