Svensk Radonförening kommenterar Hem & Hyras granskning av kommuners arbete med radontillsynen.

Vi har tagit del av SVT nyheter och Hem & hyras granskning och lämnar nedan kommentar.

- Det är bra att denna granskning gjort. Det är ett stort problem att fastighetsägare och kommuner inte tar höga radonvärden på allvar. Det är mycket oroande att bara 8 av de 17 svarade att de har gjort godkända radonmätningar i samtliga fastigheter. Att en stor del av dessa mätningar dessutom är över tio år gamla visar på att problemet är ganska utbrett.

- Radonföreningen har länge arbetat för att radonmätningarna ska ske i OVK dvs var 6e år eller i samband med energideklarationen.  Vi tycker  att var 10 år är för sällan. Dessutom glömmer många att mätning bör ske efter renoveringar.

-  Att fastighetsägare och kommuner inte tar sitt ansvar är ett stort problem och det går ut över de enskilda.

- Under Radondagen som sker årligen och gick av stapeln för 1,5 månad sedan kom Miljöförvaltningen Uppsala kommun och berättade praktiskt hur de arbetar i kommunen. Att ta sitt ansvar är inte dyrt. Att inte ta sitt ansvar kan i värsta fall om människors hälsa kan påverkans negativt.

- På Radondagen hade vi också en politikerdebatt med riksdagspolitiker där lyftes frågan om vikten att få statistik och att en lösning skulle vara om man gjorde den obligatorisk i energideklarationen. Likaså ville politikerna att radon ska ingå i informationsplikten vid husköp om gränsvärdet.

- I Sverige har hundratusentals bostäder fortfarande för höga radonhalter. Radonbidraget återinförandes för radonsanering i småhus. Syftet med bidraget är att minska radonhalten i en- och tvåbostadshus och på så vis minska hälsoproblem som är kopplade till radon i bostäder. Vi får Radonföreningen hoppas verkligen att bidraget kommer att finnas kvar framöver och gärna utvecklas.

 

Kontakta:

Dag Sedin, ordförande i Svensk Radonförening

info@svenskradonforening.se