Vad händer på årsmötet den 4 juni?

Vi redovisar förslag på riktlinjer för besiktning av hus med förhöjd radonhalt. Korttidsmätningar i fastigheter-vad bör man tänka på? Redovisning av successstories i samband med åtgörder av fastigheter med radonproblem. En skattejurist från Ernst&Young kommer på besök för att hjälpa oss med att bringa klarhet i hur ROT-avdraget skall appliceras i samband med besiktning och åtgärder av privatägda hus. Väl mött!!