Moderaternas svar

1. Radonbidraget som nu tagits bort: Kommer det komma tillbaka om er budget går igenom?

Nej, det är viktigt att hushålla med skattebetalarnas pengar och vi anser att pengarna gör mer nytta på andra områden. Däribland att stärka polis och rättsväsendet.

2. Kommer ni arbeta för att radonmätningen ska var obligatorisk i energideklarationen eller OVK såväl på arbetsplatser som bostäder?

Vi har inget sådant förslag i dagsläget.

3. Är dagens gränsvärden för radon rimliga? Andra länder har lägre än vad Sverige har.

Vi har inga förslag som syftar till att ändra gränsvärdena.

4. Bör information om radonvärden ingå säljarens upplysningsplikt vid bostadsköp?

Vi har inget sådant förslag i dagsläget.

5. Hållbart byggande är ett viktigt begrepp men krav på nybyggnation är inte större än befintliga byggnader. Varför?

Det är viktigt att radonhalten inte är för hög vare sig i befintliga byggnader och i byggnader som byggs idag. Därmed är det rimligt att gränsen är densamma.

6. I nuvarande budget har avsatts 20 miljoner för att mäta cesium i vildsvin. Stråldosen från cesium är minimal jämfört med vad en vanlig människa erhåller från radon årligen. Är det då rimligt att något radonbidrag inte delas ut när en sådan reform endast skulle kosta 20–30 miljoner per år?

Det är alltid svårt att jämföra olika reformer mot varandra på det sättet. Satsningen på att mäta cesium i vildsvin syftar till att underlätta för jägare att själva ta till vara på och sälja vildsvinskött. Vilket i förlängningen minskar klimatpåverkan av köttkonsumtion men också
bidrar till att hålla vildsvinsstammen i schack.