Vårt deltagande i Boinstitutets seminarium på Digitala Almedalen

Svensk Radonförening medverkande i Boinstitutets seminarium på Digitala Almedalen den 30 juni. Svensk Byggtjänst skrev artikel som väl sammanfattar vårt seminarium 

https://omvarldsbevakning.byggtjanst.se/artiklar/2020/juli/alla-fastighetsagare-tar-inte-ansvar-for-radon/