Därför ska du anlita ett företag anslutet till Svensk Radonförening

Genom att anlita ett företag från Svensk Radonförening vet man att företaget har tagit del av och godkänt våra Standarder för God kvalitet. Genom vår sökfunktion kan man på ett enkelt sätt se vilka kurser en radonkonsult genomgått och om konsulten har några personcertifieringar. Med tillgång till våra expertgrupper kan beställaren få tekniskt stöd ifall en åtgärd inte har uppnått önskat resultat enligt överenskommelse med medlemsföretaget. Svensk Radonförening har mallar för vad som skall ingå in en besiktning och riktlinjer för ingående moment vid en besiktning.

Länkar:

Standard-foer-god-kvalitet-foer-undersoekning-180521-v10.pdf

Standard-foer-god-kvalitet-vid-maetning-180521-v10.pdf

Standard-foer-god-kvalitet-vid-atgaerder-mot-radon-180521-v11.pdf

Besiktningsmall.xlsx

SRFs riktlinjer för Besiktning/