Registrera företag


Från 1 mars 2013 övertog vi från Strålsäkerhetsmyndigheten de listor som visar godkända kursdeltagare gällande:
-Radon Åtgärdskurs (SSM)
-Radon Mätteknik (SSM)
-Radon i vatten (SSM)
-Radon i mark (SGU)
För personer anställda i företag som idag är medlemmar i Svensk Radonförening administrerar vi listan gratis. För andra som ännu ej är medlemmar utgår en administrativ årsavgift på 900kr exkl. moms per namn på listan. Listan används av kommuner och länsstyrelser när fastighetsägare vill vet vart de kan få hjälp. Din registrering kommer att kontrolleras gentemot den gamla listan.

Företaget jobbar inom marknadssegment
Geografiskt marknadsområde