Styrelsen

 

Dag Sedin

Ordförande, Svensk Radonförening

Gammadata Instrument AB
Box 2034
750 02 Uppsala
018-56 68 00
070-589 34 26

dag.sedin@svenskradonforening.se

En av grundarna till Gammadata Mätteknik AB som bildades 1986. Utsågs till VD för Gammadata Instrument AB 1997 och är från och med 1 juli 2017 senior rådgivare för organisationen.
 

   

 

   

 

Karl Nilsson
Svensk Radonförening

Radonova Laboratories AB
Box 6522
751 38 Uppsala
018-568800

karl.nilsson@svenskradonforening.se

VD på Radonova Lanboratories AB, svensktägt bolag med laboratorium i Uppsala som erbjuder mättjänster av radon i Sverige och internationellt.

 

 

  Karl 02cropp

Tony Caesar

Svensk Radonförening

LR-Konsult & Installation AB
Teknikringen 1 B
583 30 Linköping
013-21 08 87
0706-21 31 39

tony.caesar@svenskradonforening.se

Yrkesverksam inom radonkonsultation, åtgärdsförslag, radonsaneringar och allmänna ventilationsförbättringar. Driver och är delägare i LR-Konsult & Installation AB.

 

 

 

 Anders Olsson

Svensk Radonförening

Radon Konsult i Norrland
Fredsgatan 24
852 35  Sundsvall
060-750 06 77
070-266 49 00

anders.olsson@svenskradonforening.se

Vd & en av 3 delägare, i Radon konsult i Norrland (RKN) som ingår i en koncern som är verksam i alla delar av fastigheters tekniska installationer. RKN:s inriktning är enbart radon relaterade tjänster, så som mätning/utredning/ åtgärder/utvärdering. Styrkan ligger i totalåtagande.

   

 

 

 

Hans Månsson

Svensk Radonförening

Icopal AB
Skeppsbron 11
201 80  Malmö
040 24 74 00
0736 25 74 39

hans.mansson@svenskradonforening.se

Teknisk Chef på Icopal AB med ansvar för teknik och utveckling av produkter för den svenska marknaden samt kvalitets- och miljöfrågor. Icopal AB producerar och marknadsför produkter för att skydda husets yttre skal.

   Hans Mansson

 

Kirlna Skeppström

Bjerking AB
Box 9251 , 102 73 Stockholm
Besök: Hornsgatan 174
Direkt: +46102118644

Kirlna.skeppstrom@svenskradonforening.se


Arbetar som radonspecialist på Bjerking, teknikkonsultföretaget med mångårig erfarenhet av att förebygga- och åtgärda radonproblem. Utbildningsansvarig för branschorganisationen samt driver personcertifieringsprocessen i samarbete med RISE och andra intressenter.

 

   Kirlna2