Styrelsen

 

Dag Sedin

Ordförande, Svensk Radonförening

Dag Sedin Innovations AB
Bryggholmsvägen 5
745 98 Enköping 

070-589 34 26


dag.sedin@svenskradonforening.se

En av grundarna till Gammadata Mätteknik AB som bildades 1986. Utsågs till VD för Gammadata Instrument AB 1997 och är från och med 1 juli 2017 senior rådgivare för organisationen. Jobbar sedan januari 2019  som radonkonsult och rådgivare på Dag Sedin Innovations AB.
 

   dag2020

 

   

 

Karl Nilsson
Svensk Radonförening

Radonova Laboratories AB
Box 6522
751 38 Uppsala
018-568800

karl.nilsson@svenskradonforening.se

VD på Radonova Lanboratories AB, svensktägt bolag med laboratorium i Uppsala som erbjuder mättjänster av radon i Sverige och internationellt.

 

 

  Karl 02cropp

Monika Nordqvist

Svensk Radonförening

Eurofins Radon Testing Sweden AB
Gammelstadsvägen 5
972 41 Luleå
010-490 84 86

monika.nordqvist@svenskradonforening.se

Produktionschef på Eurofins Radon Testing. Eurofins Radon är ett ackrediterat laboratorium som tillhandahåller mättjänster inom radon både nationellt och internationellt. Bolagets förra ägare, MRM Konsult, sålde sin radonverksamhet 2016 till Eurofins. Monika har varit aktiv i både MRM:s verksamhet samt i Eurofins regi och har således lång erfarenhet i branschen. 

   190927 013

 

 

 Anders Olsson

Svensk Radonförening

Radon Konsult i Norrland
Fredsgatan 24
852 35  Sundsvall
060-750 06 77
070-266 49 00

anders.olsson@svenskradonforening.se

Vd & en av 3 delägare, i Radon konsult i Norrland (RKN) som ingår i en koncern som är verksam i alla delar av fastigheters tekniska installationer. RKN:s inriktning är enbart radon relaterade tjänster, så som mätning/utredning/ åtgärder/utvärdering. Styrkan ligger i totalåtagande.

   

 

 

 

Hans Månsson

Svensk Radonförening

Icopal AB
Skeppsbron 11
201 80  Malmö
040 24 74 00
0736 25 74 39

hans.mansson@svenskradonforening.se

Teknisk Chef på Icopal AB(BMI group) med ansvar för teknik och utveckling av produkter för den svenska marknaden samt kvalitets- och miljöfrågor. Icopal AB producerar och marknadsför produkter för att skydda husets yttre skal.

   Hans Mansson

 

Kirlna Skeppström

Bjerking AB
Box 9251 , 102 73 Stockholm
Besök: Hornsgatan 174
Direkt: +46102118644

Kirlna.skeppstrom@svenskradonforening.se


Arbetar som radonspecialist på Bjerking, teknikkonsultföretaget med mångårig erfarenhet av att förebygga- och åtgärda radonproblem. Utbildningsansvarig för branschorganisationen samt driver personcertifieringsprocessen i samarbete med RISE och andra intressenter.

 

   Kirlna2