Styrelsen

 

Dag Sedin

Ordförande, Svensk Radonförening

Dag Sedin Innovations AB
Bryggholmsvägen 5
745 98 Enköping 

070-589 34 26


dag.sedin@svenskradonforening.se

En av grundarna till Gammadata Mätteknik AB som bildades 1986. Utsågs till VD för Gammadata Instrument AB 1997 och är från och med 1 juli 2017 senior rådgivare för organisationen. Jobbar sedan januari 2019  som radonkonsult och rådgivare på Dag Sedin Innovations AB.
 

   dag2020

 

   

 

Karl Nilsson
Svensk Radonförening

Radonova Laboratories AB
Box 6522
751 38 Uppsala
Vxl: 018-568800

karl.nilsson@svenskradonforening.se

VD på Radonova Lanboratories AB, svensktägt bolag med laboratorium i Uppsala som erbjuder mättjänster av radon i Sverige och internationellt.

 

 

  Karl 02cropp

Monika Nordqvist

Svensk Radonförening

Eurofins Radon Testing Sweden AB
Gammelstadsvägen 5
972 41 Luleå
Direkt: 010-490 84 86

monika.nordqvist@svenskradonforening.se

Produktionschef på Eurofins Radon Testing. Eurofins Radon är ett ackrediterat laboratorium som tillhandahåller mättjänster inom radon både nationellt och internationellt. Bolagets förra ägare, MRM Konsult, sålde sin radonverksamhet 2016 till Eurofins. Monika har varit aktiv i både MRM:s verksamhet samt i Eurofins regi och har således lång erfarenhet i branschen. 

   190927 013

 

 

Karolina Jernelid

Svensk Radonförening

Bengt Dahlgren Stockholm AB
Box 92093
120 07 Stockholm

Besök: Hammarby Allé 47

Direkt: 08-452 62 26

karolina.jernelid@svenskradonforening.se

Avdelningschef för fukt, radon och inomhusmiljö på teknikkonsultföretaget Bengt Dahlgren. Arbetar främst med fukt (inomhusmiljö)- och radonutredningar i befintliga byggnader men även som sakkunnig inom radon vid nyproduktion och ombyggnad.

   Karolina Jernelid

 

 

 

Karl Jansson

Svensk Radonförening

Corroventa AB
Mekanikervägen 3
564 35 Bankeryd

Direkt: 036-37 61 48

karl.jansson@svenskradonforening.se

Är sedan 2018 Area Sales Manager på Corroventa som utvecklar, tillverkar och säljer kvalitetsprodukter för sanering av fukt, lukt och radon. Har dessförinnan jobbat med teknisk försäljning inom ventilationsbranschen i mer än 10 år. Är idag aktiv som föreläsare och utbildare i bland annat Corroventa Academy samt Svensk Radonförenings åtgärdsutbildning.

   Karl240 pixels v2

 

Kirlna Skeppström

Svensk Radonförening

Bjerking AB
Box 9251 , 102 73 Stockholm
Besök: Hornsgatan 174
Direkt: 010-2118644

Kirlna.skeppstrom@svenskradonforening.se


Arbetar som radonspecialist på Bjerking, teknikkonsultföretaget med mångårig erfarenhet av att förebygga- och åtgärda radonproblem. Utbildningsansvarig för branschorganisationen samt driver personcertifieringsprocessen i samarbete med RISE och andra intressenter.

 

   Kirlna2