Vi säkrar kvalitén

Svensk Radonförening har en kvalitetsrutin för hantering av kundklagomål. Våra expertgrupper granskar ärendet och stöder kunden i återkoppling mot radonkonsulten ifall radonkonsulten inte accepterar kundens reklamation. Samtliga medlemsföretag har accepterat att följa Svensk Radonförenings riktlinjer för God Kvalitet vid mätning, undersökning och åtgärder.

Standarder/Rutiner-foer-hantering-av-klagomal-mot-medlemsfoeretag-Svensk-Radonfoerening-version-2017-12-13.pdf

Standard-foer-god-kvalitet-foer-undersoekning-180521-v10.pdf

Standard-foer-god-kvalitet-vid-maetning-180521-v10.pdf

Standard-foer-god-kvalitet-vid-atgaerder-mot-radon-180521-v11.pdf