Debug (line 162 of ModelAsController.php): Using record #1 of type StartPage with link /start/

Hem » Svensk Radonförening

Svensk Radonförening

Svensk Radonförening är en ideell branschförening för Mätlaboratorier, Åtgärdsföretag, Konsulter och Tillverkare. I dagsläget representerar vi ca 80% av industrin. Se vår presentation genom att klicka här.

Läs mer Ansök om medlemskap

Nyheter

FLER NYHETER

Svensk Radonförenings film om radon

Radondagen 2022 den 16 mars

Anmäl dig på radondagen.org  

Programmet för Radondagen 16 mars 2022 kommer släppas i januari. Se radondagen.org för mer information.

17 mars 2021, gick Radondagen av stapeln. Det var ett väldigt välbesökt digitalt event p g a Corona. Dagen gav möjlighet till ökad kunskap och delade erfarenheter från kommuner, myndigheter, branschexperter, forskare, miljöansvariga samt politiker.

Fokus för i år var radon på arbetsplatser. Kunskapen om mätning på arbetsplatser är viktigt då bara ca 1% av alla arbetsplatser mätts sedan 2018 då den nya Strålskyddslagen trädde i kraft. Detta trots att det finns ett krav att varje arbetsgivare skall veta radonhalten på sin arbetsplats.


Kurser

VT eller HT 2022
SRF's nya Markradonkurs
Utgått. Se SRF´s nya kurs..
Radon i mark (SSM/SGU)
Utgått. Se SRF´s nya kurser.
Åtgärdskurs (SSM)

Frågor & Svar

Läs om de vanligaste frågorna och svaren eller ställ en fråga direkt till oss!

Sänk radonhalten

Höga radonhalter går alltid att sänka. Kostnaderna för att åtgärda radonproblem är i de allra flesta fall endast en liten del av husens värde.

Beroende på om radonet kommer från marken eller från byggnadsmaterialet väljs olika typer av åtgärder. MER OM RADON

Verktyg för säkrare hem


Därför ska du anlita ett företag anslutet till Svensk Radonförening

Våra företag följer standarder för god kvalitetStandarder

Genom att följa standarder för God Kvalitet ställer Svensk Radonförening tydliga kompetenskrav på sina medlemmar. Kontrollera därför att mätlaboratoriet, konsulten eller besiktningspersonen du anlitar är medlem i Svensk Radonförening.

Standarderna är uppdelade i tre delar:
  • Standard för god kvalitet vid mätning_180521_v1,0
  • Standard för god kvalitet vid åtgärder mot radon_180521_v1,1
Läs mer